logo bip.gov.pl

 Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Dane teleadresowe
1.

Dane teleadresowe

 

 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Rawie Mazowieckiej
adres: ul. Juliusza Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka
tel./fax (0-46) 814 21 76, 814 39 15, 814 26 67
e-mail: rawik@rawik.pl

nowa strona: www.rawik.pl

 


 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w miejscowości Rawa Mazowiecka, ul. Juliusza Słowackiego 70, tel. 0 (46) 814 21 76, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łódź-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304455; REGON 100501130; NIP 835-00-03-635, z kapitałem zakładowym wynoszącym 16 894 500 zł. 
Konto bankowe: PKO BP S.A. o/ 1 Rawa Maz. nr konta 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057 

Podmiot udostępniający informację: RAWiK Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Arkadiusz Kuba
Osoba, która wprowadziła dane: Arkadiusz Kuba
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-06-29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-24 14:03

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj