główna zawartość
artykuł nr 1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Wojciech Skoczek

Członek - Witold Szymański

Członek - Włodzimierz Błaszczyński

 

Prezes Zarządu

Sebastian Gromek

 

Dyrektor Techniczny

Mariola Milczarek

ul. Słowackiego 70, tel. (0-46) 8142176 wew.15

e-mail: m.milczarek@rawik.pl

 

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy/Główny Księgowy

Marzanna Machnicka

ul. Słowackiego 70, tel. (0-46) 8142179 wew. 20

e-mail: m.machnicka@rawik.pl

 

Radca Prawny

Jolanta Miśkiewicz

ul. Słowackiego 70, tel. (0-46) 8142176 wew. 21

 

Sekcja d/s pracowniczych i administracyjnych

Arkadiusz Kuba

ul. Słowackiego 70, tel. (0-46) 8142176 wew. 21

e-mail: a.kuba@rawik.pl

Specjalista d/s BHP 

Jan Wach

 

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kierownik wydziału Mirosława Mielewska

ul. Słowackiego 70, tel. (0-46) 8142176 wew. 19

Zajmuje się sprawami dotyczącymi realizacji budżetu zakładu, oraz całokształtem gospodarki finansowej zakładu

 

Wydział Wodociągów i Kanalizacji - wodkan@rawik.pl

Kierownik wydziału Andrzej Antosik

ul. Słowackiego 70, tel. (0-46) 8142176 wew. 17

Obejmuje swoją działalnością: Sekcję d/s rozliczeń z odbiorcami - rozliczenia@rawik.pl, Ujęcia wody, Przepompownie ścieków, Oddział Eksploatacji Sieci Wod-Kan.

 

Wydziału mechaniczno-energetyczny - elektryk@rawik.pl

Główny Energetyk

Mirosław Paluchowski

ul. Słowackiego 70, tel. (0-46) 8142176 wew. 18

Obejmuje swoją działalnością: Warsztat Remontowy, Oddział Utrzymania Ruchu Energetycznego, Sekcja Gospodarcza.

 

Sekcja inwestycji - Jednostka Realizująca Projekt jrp@rawik.pl

ul. Słowackiego 70, tel./fax (0-46) 8142667, (0-46) 8142176 wew. 25

 

Wydział Inwestycji

Kierownik Wydziału - Aneta Mantorska - a.mantorska@rawik.pl

 

Z-ca Kierownika/Specjalista ds ekonomiczno-finansowych

Marcin Pazurek

 - Specjalista ds technicznych

Anna Stanisławczyk - a.stanislawczyk@rawik.pl

 

- Specjalista ds monitoringu i sprawozdawczości

  Dorota Męcina - d.mecina@rawik.pl

 

- Specjalista ds inwestycji

  Przemysław Larczyński - p.larczynski@rawik.pl

 

- Specjalista ds technicznych

  Włodzimierz Piotrowski - w.piotrowski@rawik.pl

 

Oczyszczalnia Ścieków Żydowice - oczyszczalnia@rawik.pl

Kierownik Wojciech Augustyniak

tel. (0-46) 8144434

e-mail: oczyszczalnia@rawik.pl

 

Labortorium

 

Technolog

Wiesława Kabzińska-Piątkowska

tel. (046) 8144434