główna zawartość
artykuł nr 1

ZAKRES DZIAŁANIA
- pobór, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody
- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej
 
OBSZAR DZIAŁANIA
miasto Rawa Mazowiecka liczące 20 000 mieszkańców
 
ILOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG
WODA OBECNIE – 270 m3/h, 3 500 m3/dobę  
MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE – 500 m3/h, 11 000 m3/dobę
 
ŚCIEKI OBECNIE – 7 000 m3/dobę
MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE – 12 000 m3/dobę
 
ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW - 66