główna zawartość
artykuł nr 1

OBOWIĄZUJĄCA ZBIORCZA TABELA OPŁAT I CEN

 

 

 
 
Tabela 1. Wysokość cen na okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. (w złotych, netto):

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG
Jednostka rozliczeniowa
STAWKA W OKRESIE
OD 01.04.2010 DO 31.03.2011
netto bez VAT
W O D A
1WA
zł / m3
3,20
1WB*)
zł / m3
3,20
2W
zł / m3
3,20**)
3W
zł / m3
3,20**)
Ś C I E K I   S A N I T A R N E I   P R Z E M Y S Ł O W E
1SA
zł / m3
4,50
1SB*)
zł / m3
4,50
2S
zł / m3
6,42**)
Ś C I E K  I   O P A D O W E I R O Z T O P O W E
 
1D
zł / m2 / m-c
0,10
2D
zł / m2 / m-c
0,10
3D
zł / m2 / m-c
0,10

*) - domy dziecka, kluby sportowe, publiczne zoz, parafie, warsztaty terapii zajęciowej
**)- bez dopłat z budżetu miasta
Tabela 2. Wysokość stawek opłat stałych na okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. (w złotych, netto):

RODZAJ STAWKI
Jednostka rozliczeniowa
STAWKA W OKRESIE
OD 01.04.2010 DO 31.03.2011
netto bez VAT
W O D A
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość q/hmax ≤ 2,5 m3/h
zł / odbiorcę / m-c
2,34
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość q/hmax > 2,5 m3/h, < 20,0 m3/h
zł / odbiorcę / m-c
18,66
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość q/hmax ≥ 20,0 m3/h
zł / odbiorcę / m-c
510,12
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza innego niż główny
zł / odbiorcę / okres rozliczeniowy
2,00
Ś C I E K I   S A N I T A R N E I   P R Z E M Y S Ł O W E
Stawka opłaty abonamentowej za
gotowość – grupa 1S
zł / odbiorcę / m-c
2,87
Stawka opłaty abonamentowej za
gotowość – grupa 2S
zł / odbiorcę / m-c
69,60
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza innego niż główny
zł / odbiorcę / okres rozliczeniowy
2,00

 
Uchwałą NR XLIV/342/10 Rada Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków:
 
1)   do stawki za 1m3 pobranej wody w wysokości 0,69 zł + podatek VAT w grupie taryfowej 1WA,
2)   do stawki za 1m3 odprowadzonych ścieków w wysokości 0,60 zł + podatek VAT
w grupie taryfowej 1SA.
3)   do stawki za 1m3 pobranej wody w wysokości 1,40 zł + podatek VAT w grupie taryfowej 1WB.
4)   do stawki za 1m3 odprowadzonych ścieków w wysokości 1,87 zł + podatek VAT w grupie taryfowej 1SB.
5)  do ceny z 1m2/m-c powierzchni w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych w wysokości 0,03 zł + podatek VAT w grupie taryfowej 1D, 2D, 3D.
 
UWAGA !!!
 
Ostateczna cena taryf dla mieszkańców po dopłacie z budżetu miasta oraz wliczeniu podatku VAT kształtuje się jak w tabelach poniżej:
 
Tabela 1. Wysokość cen na okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011r. (w złotych, brutto):

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG
Jednostka rozliczeniowa
STAWKA W OKRESIE
OD 01.04.2010 DO 31.03.2011
W O D A
1WA
zł / m3
2,68
1WB
zł / m3
1,92
2W
zł / m3
3,42
3W
zł / m3
3,42
Ś C I E K I   S A N I T A R N E I   P R Z E M Y S Ł O W E
1SA
zł / m3
4,18
1SB
zł / m3
2,82
2S
zł / m3
6,87
Ś C I E K I   O P A D O W E I R O Z T O P O W E
 
1D
zł / m2 / m-c
0,075
2D
zł / m2 / m-c
0,075
3D
zł / m2 / m-c
0,075

Tabela 2. Stawki opłat abonamentowych na okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. (w złotych, brutto):

RODZAJ STAWKI
Jednostka rozliczeniowa
STAWKA W OKRESIE
OD 01.04.2010 DO 31.03.2011
W O D A
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość q/hmax ≤ 2,5 m3/h
zł / odbiorcę / m-c
2,50
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość q/hmax > 2,5 m3/h, < 20,0 m3/h
zł / odbiorcę / m-c
19,97
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość q/hmax ≥ 20,0 m3/h
zł / odbiorcę / m-c
545,83
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza innego niż główny
zł / odbiorcę / okres rozliczeniowy
2,44
Ś C I E K I   S A N I T A R N E I   P R Z E M Y S Ł O W E
Stawka opłaty abonamentowej za
gotowość – grupa 1S
zł / odbiorcę / m-c
3,07
Stawka opłaty abonamentowej za
gotowość – grupa 2S
zł / odbiorcę / m-c
74,47
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza innego niż główny
zł / odbiorcę / okres rozliczeniowy
2,44