główna zawartość
artykuł nr 1

Cennik usług

CENNIK OPŁAT

 

obowiązujący od dnia 1.04.2010r.
1. OPŁATY ZA ŚCIEKI I ODPADY OCZYSZCZANE I UNIESZKODLIWIANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
1) Opłaty za ścieki dostarczane taborem asenizacyjnym do oczyszczalni wynoszą:
a) ścieki socjalno –bytowe  -  7,14 zł/m3
b) ścieki przemysłowe  - 5,49 zł/kg ChZT
2) Opłaty za odpady (o kodach: zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.; 02.02.99 – inne niewymienione odpady, 19.08.09 -Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze, 19.08.99 - inne niewymienione odpady) dostarczane taborem asenizacyjnym do oczyszczalni wynoszą:
a) 88 zł za m3 – za dostawę od 1 m3 do 1000 m3
b) 75 zł za m3 – za dostawę każdego m3 ponad 1000 m3
c) 58 zł za m3 – za dostawę każdego m3  ponad 2000 m3
3) Limity wymienione w punkcie  2 dotyczą jednego dostawcy w ciągu jednego roku kalendarzowego.
2. ZRYCZAŁTOWANY CENNIK USŁUG TECHNICZNYCH.

Lp.
Rodzaj usługi
Cennik
1
Wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie 1 przyłącza (wody, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej)
30 zł.
2
Wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie 2 przyłączy
40 zł.
3
Wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie 3 przyłączy
50 zł.
4
Uzgodnienie projektu technicznego 1 przyłącza (wody, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej)
40 zł.
5
Uzgodnienie projektu technicznego 2 przyłączy
60 zł.
6
Uzgodnienie projektu technicznego 3 przyłączy
80 zł.
7
Odbiór techniczny 1 przyłącza (wody, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej)
50 zł.
8
Odbiór techniczny 2 przyłączy
70 zł
9
Odbiór techniczny 3 przyłączy
90 zł
10
Odbiór techniczny węzła wodomierzowego z oplombowaniem wodomierza niebędącego własnością RAWiK Sp. z o.o
40 zł.
11
Zamknięcie/otworzenie przyłącza na zlecenie odbiorcy
50 zł.
12
Zaplombowanie wodomierza wskutek uszkodzenia plomb z winy odbiorcy
50 zł.
13
Montaż wodomierza na podlewanie (koszt zakupu wodomierza i niezbędnych materiałów ponosi odbiorca) wraz z oplombowaniem
90 zł

3. USŁUGIREMONTOWE WOD-KAN
1) Usługi świadczone przez samochód specjalistyczny marki DAF-WUKO do udrażniania i mycia pod ciśnieniem kanałów o śr. od 50 do 800 mm:
a) czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
b) usuwanie zatorów w kanalizacji,
Stawka za  usługę i  dojazd wynosi 250,00 zł za wozo-godzinę
2) Praca brygady remontowej wod-kan, stawka za usługę wynosi 150 zł/h w tym koszt dojazdu. 
3) Usługa inspekcji telewizyjnej rur kanalizacyjnych o śr. od 150 mm do 1000 mm za pomocą kamery typu ITV z 10 krotnym zoomem optycznym.
Stawka opłaty wynosi 110 zł za odcinek do 25 mb i 4,40 zł za każdy następny metr bieżący powyżej 25 m.
Uwaga
Odcinki eksploatowane wymagają przed inspekcją wyczyszczenia.
Dojazd w granicach miasta Rawa Mazowiecka  do usługobiorcy w cenie usługi,
Poza granicami miasta  1,70 zł za każdy km. 
4) Stawki wymienione w pkt. 1),  2) i 3) ulegają zwiększeniu o 20% w przypadku świadczenia tych usług poza godzinami od 7:00 do 15:00 w dniach roboczych. 
5) Do wszystkich stawek zawartych w cenniku dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawieniu faktury.
 
4. ZRYCZAŁTOWANY CENNIK USŁUG ANALIZ FIZYKO-CHEMICZNYCH

Lp.
Dla wody
Cennik
1
Odczyn pH
5 zł.
2
ChZT Cr
25 zł.
3
BZT5
25 zł.
4
Zawiesina ogólna
20 zł.
5
chlorki
15 zł.
6
Opracowanie sprawozdania
15 zł./próba
 
Lp.
Dla ścieków
Cennik
1
Odczyn pH
5 zł.
2
ChZT Cr - z rozcieńczaniem
35 zł.
3
ChZT Cr - bez rozcieńczania
25 zł.
4
BZT5
35 zł.
5
Chlorki
15 zł.
6
Siarczany
15 zł.
7
Azot ogólny
65 zł.
8
Azot ogólny Klej
30 zł.
9
Azot azotyn
15 zł.
10
Azot azotan
20 zł.
11
Fosfor ogólny
20 zł.
12
Zawiesina ogólna
20 zł.
13
Ekstrakt eter (tłuszcze)
55 zł.
14
Opracowanie sprawozdania
15 zł./próba

5.  Do wszystkich stawek zawartych w cenniku dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawieniu faktury.