główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XXXII/260/09 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wraz z taryfami. Szczegóły w załączniku.

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków