główna zawartość
artykuł nr 1

ZAŁATWIANIE SPRAW

Wszystkie sprawy w zakresie usług Wod-Kan świadczonych przez Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckie kompleksowo obsługiwane są przez:

Wydział Wod.-Kan. w siedzibie Spółki przy ulicy Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
numer telefonu (0-46) 814 21 76 wew. 17

Wnioski formalne należy przesyłać na adres Spółki lub składać w sekretariacie.

Dział rozliczeń z odbiorcami
mieszczący się w siedzibie Spółki przy ulicy Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Przyjmowanie wpłat gotówkowych
Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
tel. 601395677 - czynne całą dobę.