główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTRY I EWIDENCJE

REJESTRY I EWIDENCJE Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej prowadzi ewidencję osób i podmiotów korzystających z usług Spółki. Informacje udostępniane są na uzasadniony wniosek zainteresowanej osoby lub podmiotu oraz organów władzy i administracji.