główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na WYKONANIE REMONTU SIECI KANALIZACYJNEJ

artykuł nr 2

RZETARG DWUSTOPNIOWY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO na: opracowanie „Projektu wykonawczego zmiany systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków w Żydomicach”.

artykuł nr 3

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYWÓZ OSADÓW ŚCIEKOWYCH I ICH ROZPROWADZENIE NA POWIERZCHNI GRUNTU