główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa kompaktora (zagęszczarki odpadów) dla składowiska odpadów komunalnych m. Rawa Mazowiecka w miejscowości Pukinin

artykuł nr 2

Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w ramach inwestycji pt. Rozbudowa Składowiska Odpadów i Budowa Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych na terenie istniejącego Składowiska Odpadów w Pukininie - etap I

artykuł nr 3

Zakup i dostawa spycharki gąsienicowej przeznaczonej do pracy na składowisku odpadów

Dostępne kategorie:
Wyniki przetargów