główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz umów zawartych w ramach zamówień publicznych

Lp.Nazwa podmiotu wykonawcy
z którym zawarto
umowę
Numer
umowy
Przedmiot /
treść umowy
Data
zawarcia
umowy
Wartość
umowy
(netto)
Wartość
umowy
(brutto)
Czas trwania
umowy
(realizacji
zamówienia)
od / do
Podstawy zawarcia
umowy/ wskazanie
na tryb i numer
postępowania
o zamówienie
publiczne
Jednostka /
osoba
odpowiedzialna za
wykonanie
zobowiązań
umowy
Rok 2006
1WM-data Techno-Progress Sp. z o.o.  30-103 Kraków ul. Stachowicza 520/2006Udzielenie licencji  na moduły programu NetGRAF i wykonanie usług informatycznych14.07.2006 r.   60 807,00 zł    74 184,54 zł  27.11.2006 r. Na podstawie art.67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - zamówienie z wolnej ręki. Numer sprawy 03\06Mariola Milczarek