główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej dla odcinków sieci kanalizacyjnej i przebudowy pompowni głównej o wydajności 580 m3/h w ramach realizacji projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I".

Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej dla odcinków sieci kanalizacyjnej... Zmiana terminu składania ofert. Szczegóły w załączniku.

artykuł nr 2

Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej dla odcinków sieci wodociągowych w ramach realizacji projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I".

Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej dla odcinków sieci wodociągowych... Zmiana terminu składania ofert Szczegóły w załączniku