główna zawartość
artykuł nr 1

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka realizowana w ramach Funduszu Spójności Projekt pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - DO POBRANIA PONIŻEJ

W polu "Nazwa użytkownika" wpisać: User

W polu "Hasło" wpisać: UsEr!+123

obrazek
Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 158.30 KB
IDW 359.33 KB
Kontrakt 394.12 KB
Przedmiar. Obowiązuje przedmiar w wersji PDF. Niniejszy plik jest plikiem pomocniczym. 314.00 KB
Zapytania i Wyjasnienia do tresci SIWZ_10 11 2009r 31.44 KB
Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ_19 11 2009r 39.54 KB
Informacje dodatkowe 48.63 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ_20 11 2009r 52.21 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ_25 11 2009r 65.98 KB
Informacja dodatkowa 32.97 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ _ 27 11 2009r 70.46 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ_01 12 2009r 59.71 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ _ 02 12 09r 231.01 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ_04 12 2009r 73.17 KB
Iinformacja o zmianie terminu składania ofert 89.44 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ _04 12 2009r 112.18 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ_10 12 2009r 99.00 KB
Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dn 11 12 2009r 70.96 KB
Rys VW-3S-4 795.00 KB
Zapytania i Wyjasnienia do treści SIWZ_14 12 2009r 98.34 KB
Aneks do PW dla Tomu IIIW 94.26 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ_18 12 2009r 125.16 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ_21 12 2009r 107.17 KB
Informacja o zmianie terminu składania ofert 89.48 KB
Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ_29 12 2009r 182.65 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ_08 01 2010r 139.50 KB
Tom 3_1_4 Przedmiar tekst jednolity-wersja ostateczna 812.08 KB
Tom 3_1_4 Przedmiar pilk pomocniczy 286.50 KB
Przedmiar plik pomocniczy 144.85 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ_11 01 2010r 45.87 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do SIWZ_12 01 2010r 34.30 KB
Zapytania i Wyjaśnienia do SIWZ_13 01 2010r 48.98 KB
Sprostowanie treści ogłoszenia_15 01 2010r 89.30 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.57 MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_05_ 05_2010r 2.82 MB
artykuł nr 2

Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji rur kanalizacyjnych

Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji rur kanalizacyjnych (postępowanie RAWiK 04/2009)

artykuł nr 3

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych

artykuł nr 4

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych.

artykuł nr 5

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych - unieważnienie