główna zawartość
artykuł nr 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 14.000 EURO PRZEZ RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.

Regulamin udzielania zamówień publiczych o wartości nie przekraczającej 14 tys. EURO