główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN380710
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ49214
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
   Dane teleadresowe 49214
   Status - forma prawna 3522
     Uchwała w sprawie likwidacji i przekształcenia ZGK w jednoosobową spółkę 2046
     Akt przekształcenia ZGK i Akt założycielski Spółki 6835
     KRS 1622
   Historia 5879
   Struktura organizacyjna 7698
   Zakres działalności 3754
   Majątek 3656
   Sprawozdania finansowe 1311
CENNIK
   Cennik usług 4618
   Prawo 2955
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3213
     Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2177
   Opłaty i taryfy 3349
     Zbiorcza tabela opłat i cen 2512
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2009 1717
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2008 1899
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2007 1490
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2006 1553
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2005 2066
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2004 2130
     Poprzednie podstawy prawne obowiązujących opłat i cen 2815
   Inwestycje 2773
    ›    Zmodernizowany System Zaopatrzenia Miasta Rawa Mazowiecka Wodę Pitną 3937
    ›    Składowisko Odpadów w Pukininie 891
     Inwestycje zrealizowane 1013
     Plany inwestycyjne 2492
Fundusze Unijne
   Projekty zrealizowane 2421
     Inwestycje zrealizowane 1329
    ›    Składowisko Odpadów w Pukininie 1698
    ›    Zmodernizowany System Zaopatrzenia Miasta Rawa Mazowiecka Wodę Pitną 2824
   Projekty bieżące 3231
     Projekt - Fundusz Spójności 2025
    ›    Opis projektu 2795
    ›    JRP 1937
    ›    Zakres prac (mapy) 1631
    ›    Informacje prasowe (PDF) 1439
    ›    Przetargi w ramach projektu 1884
    ›    Galeria zdjęć 1283
    ›    Informacje nt. Funduszu Spójności 1302
    ›    Aktualności 2153
    ›    MAO 1813
    ›    Description of the Project 1427
     Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych 2158
Przetargi
   przetargi poniżej 14 tys. euro 8053
   Regulamin zamówień 1709
    ›    Wymiana złóż filtracyjnych w odżelaziaczach w stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Katowickiej w Rawie Mazowieckiej 1353
    ›    Regulacja pionowa i pozioma włazów ulicznych na studniach kanalizacyjnych w ciągach ulicznych 1334
     Rok 2008 1104
     Rok 2009 18222
    ›    Roboty budowlane - renowacja ogrodzenia 1787
     lata następne 2751
   przetargi powyżej 14 tys. euro 16222
     lata następne 3193
     Rok 2009 39704
     Rok 2008 13056
     Rok 2007 20241
     Rok 2006 8416
     Rok 2005 16873
     Rok 2004 4670
     Rok 2003 3483
   Wyniki przetargów 4730
     Rok 2009 2548
    ›    Ogłoszenia o wyborze oferty 3615
    ›    Wykaz zawartych umów 1387
     Rok 2008 1182
    ›    Wykaz zawartych umów 999
    ›    Ogłoszenia o wyborze oferty 1641
    ›    Wykaz zawartych umów 1860
    ›    Ogłoszenia o wyborze oferty 5378
     Rok 2007 1256
     Rok 2006 1486
    ›    Wyniki przetargów 1665
     Rok 2005 3500
   Regulamin zamówień 3442
Inne
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3533
   Pliki do pobrania 3754
   Rejestry i ewidencje 3801
   Komunikaty 4269
     Komunikaty o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2712
   Redakcja Biuletynu 3294