główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN399942
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ52960
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
   Dane teleadresowe 52960
   Status - forma prawna 3712
     Uchwała w sprawie likwidacji i przekształcenia ZGK w jednoosobową spółkę 2189
     Akt przekształcenia ZGK i Akt założycielski Spółki 7085
     KRS 1795
   Historia 6081
   Struktura organizacyjna 8215
   Zakres działalności 3917
   Majątek 3920
   Sprawozdania finansowe 1649
CENNIK
   Cennik usług 5044
   Prawo 3134
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3315
     Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2985
   Opłaty i taryfy 3526
     Zbiorcza tabela opłat i cen 2617
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2009 1833
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2008 2002
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2007 1601
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2006 1665
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2005 2174
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2004 2219
     Poprzednie podstawy prawne obowiązujących opłat i cen 2915
   Inwestycje 2933
    ›    Zmodernizowany System Zaopatrzenia Miasta Rawa Mazowiecka Wodę Pitną 4121
    ›    Składowisko Odpadów w Pukininie 1085
     Inwestycje zrealizowane 1106
     Plany inwestycyjne 2607
Fundusze Unijne
   Projekty zrealizowane 2578
     Inwestycje zrealizowane 1429
    ›    Składowisko Odpadów w Pukininie 1895
    ›    Zmodernizowany System Zaopatrzenia Miasta Rawa Mazowiecka Wodę Pitną 2972
   Projekty bieżące 3405
     Projekt - Fundusz Spójności 2151
    ›    Opis projektu 2982
    ›    JRP 2190
    ›    Zakres prac (mapy) 1875
    ›    Informacje prasowe (PDF) 1635
    ›    Przetargi w ramach projektu 2133
    ›    Galeria zdjęć 1512
    ›    Informacje nt. Funduszu Spójności 1481
    ›    Aktualności 2396
    ›    MAO 2003
    ›    Description of the Project 1634
     Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych 2284
Przetargi
   przetargi poniżej 14 tys. euro 8250
   Regulamin zamówień 1876
    ›    Wymiana złóż filtracyjnych w odżelaziaczach w stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Katowickiej w Rawie Mazowieckiej 1538
    ›    Regulacja pionowa i pozioma włazów ulicznych na studniach kanalizacyjnych w ciągach ulicznych 1538
     Rok 2008 1206
     Rok 2009 18336
    ›    Roboty budowlane - renowacja ogrodzenia 1953
     lata następne 2870
   przetargi powyżej 14 tys. euro 16431
     lata następne 3322
     Rok 2009 40014
     Rok 2008 13166
     Rok 2007 20584
     Rok 2006 8512
     Rok 2005 17230
     Rok 2004 4754
     Rok 2003 3566
   Wyniki przetargów 4940
     Rok 2009 2658
    ›    Ogłoszenia o wyborze oferty 3782
    ›    Wykaz zawartych umów 1587
     Rok 2008 1286
    ›    Wykaz zawartych umów 1189
    ›    Ogłoszenia o wyborze oferty 1819
    ›    Wykaz zawartych umów 2012
    ›    Ogłoszenia o wyborze oferty 5773
     Rok 2007 1370
     Rok 2006 1594
    ›    Wyniki przetargów 1875
     Rok 2005 3615
   Regulamin zamówień 3735
Inne
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3821
   Pliki do pobrania 3963
   Rejestry i ewidencje 4068
   Komunikaty 4449
     Komunikaty o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2825
   Redakcja Biuletynu 3475