główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN375455
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ48146
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
   Dane teleadresowe 48146
   Status - forma prawna 3465
     Uchwała w sprawie likwidacji i przekształcenia ZGK w jednoosobową spółkę 2008
     Akt przekształcenia ZGK i Akt założycielski Spółki 6685
     KRS 1588
   Historia 5815
   Struktura organizacyjna 7416
   Zakres działalności 3721
   Majątek 3582
   Sprawozdania finansowe 1209
CENNIK
   Cennik usług 4476
   Prawo 2896
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3188
     Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2112
   Opłaty i taryfy 3276
     Zbiorcza tabela opłat i cen 2485
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2009 1696
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2008 1873
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2007 1464
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2006 1527
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2005 2039
     Podstawy prawne obowiązujących opłat i cen w roku 2004 2108
     Poprzednie podstawy prawne obowiązujących opłat i cen 2787
   Inwestycje 2740
    ›    Zmodernizowany System Zaopatrzenia Miasta Rawa Mazowiecka Wodę Pitną 3893
    ›    Składowisko Odpadów w Pukininie 858
     Inwestycje zrealizowane 994
     Plany inwestycyjne 2471
Fundusze Unijne
   Projekty zrealizowane 2382
     Inwestycje zrealizowane 1311
    ›    Składowisko Odpadów w Pukininie 1640
    ›    Zmodernizowany System Zaopatrzenia Miasta Rawa Mazowiecka Wodę Pitną 2778
   Projekty bieżące 3198
     Projekt - Fundusz Spójności 2001
    ›    Opis projektu 2735
    ›    JRP 1881
    ›    Zakres prac (mapy) 1582
    ›    Informacje prasowe (PDF) 1388
    ›    Przetargi w ramach projektu 1840
    ›    Galeria zdjęć 1230
    ›    Informacje nt. Funduszu Spójności 1251
    ›    Aktualności 2105
    ›    MAO 1767
    ›    Description of the Project 1383
     Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych 2132
Przetargi
   przetargi poniżej 14 tys. euro 7982
   Regulamin zamówień 1665
    ›    Wymiana złóż filtracyjnych w odżelaziaczach w stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Katowickiej w Rawie Mazowieckiej 1299
    ›    Regulacja pionowa i pozioma włazów ulicznych na studniach kanalizacyjnych w ciągach ulicznych 1287
     Rok 2008 1081
     Rok 2009 18201
    ›    Roboty budowlane - renowacja ogrodzenia 1755
     lata następne 2717
   przetargi powyżej 14 tys. euro 16156
     lata następne 3158
     Rok 2009 39632
     Rok 2008 13017
     Rok 2007 20160
     Rok 2006 8393
     Rok 2005 16799
     Rok 2004 4651
     Rok 2003 3462
   Wyniki przetargów 4649
     Rok 2009 2527
    ›    Ogłoszenia o wyborze oferty 3567
    ›    Wykaz zawartych umów 1343
     Rok 2008 1160
    ›    Wykaz zawartych umów 959
    ›    Ogłoszenia o wyborze oferty 1598
    ›    Wykaz zawartych umów 1813
    ›    Ogłoszenia o wyborze oferty 5256
     Rok 2007 1236
     Rok 2006 1453
    ›    Wyniki przetargów 1605
     Rok 2005 3478
   Regulamin zamówień 3340
Inne
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3441
   Pliki do pobrania 3677
   Rejestry i ewidencje 3706
   Komunikaty 4204
     Komunikaty o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2684
   Redakcja Biuletynu 3222